می 19, 2020

همه چیز درباره ظروف آلومینیومی یکبار مصرف

آلومینیوم چیست؟ آلومینیوم فلزی است که به طور طبیعی در پوسته زمین وجود دارد و ما به صورت طبیعی از طریق هوا، آب، زمین و سنگ […]
ژانویه 6, 2020

معایب استفاده از ظروف پلاستیکی و فومی

معایب استفاده از ظروف پلاستیکی و فومی -در هنگام بازیافت خطرات زیست محیطی بسیاری ایجاد میکند. -از آنها در ماکرو ویوها و فرها نمیتوان استفاده کرد. […]
ژانویه 6, 2020

دلایل جایگزین کردن ظروف آلومینیومی به جای ظروف یکبار مصرف فومی و پلاستیکی

ظروف یکبار مصرف باید در یک فرایند کامل تولید شود تا هنگام استفاده هیچ گونه مواد شیمیایی که در فرایند تولید آن به کار رفته است […]
ژانویه 6, 2020

ضرورت و مزایای استفاده از ظروف یکبار مصرف آلومینیوم

ظروف آلومینیوم یکبار مصرف از فاسد شدن مواد غذایی در محیط های آلوده و تحت هر شرایط آب و هوایی محافظت میکند. ظروف یکبار مصرف آلومینیومی […]