سه خانه مرغی کد 333
می 9, 2021
تک پرس کد 711
می 9, 2021

تک پرس گرد کد 555

تعداد در کارتن 750 عدد